Vitajte !

Animačný ateliér detí a mládeže vznikol v roku 1984 a pôsobil postupne v niekoľkých kultúrnych strediskách v Bratislave a od roku 1988 oficiálne v priestoroch profesionálneho štúdia animovaných filmov v Slovenskej filmovej tvorbe na Kolibe. Tento unikátny model práce s mládežou sa ukázal ako maximálne účinný a efektívny pre mimoškolskú činnosť vďaka súčinnosti s profesionálmi a techniky profesionálneho štúdia. Od roku 1986 je táto animaćná dielňa členom AWG v rámci ASIFA, čo je najväčšie svetové združenie profesionálnych režisérov a animátorov v oblasti animovaného filmu.

Našu dielňu rozdeľujeme:

Od 6 - 14 rokov                         Od 14 - 18 rokov


Autorské filmy mladých                 Tvorba vzdelávacích programov